Seamless steel pipes 76 x 5.2mm x 6m

Review: No review In Email
img_4832
canh-ngon-ngang-trong-tang-ham-toa-chung-cu-xa-la-bi-chay
canh-ngon-ngang-trong-tang-ham-toa-sschung-cu-xa-la-bi-chay

Description

ống thép đúc 76 x 5.2mm x 6m tiêu chuẩn API5 L GR B

Review

No review.