steel pipes 60 x 3.91mm x 6m

Review: No review In Email
thep-ong-duc-50-17_0
thep-ong-duc-49-51_24

Description

ỐNG THÉP PHI 60 x 3 ly x (6.000mm-12.000mm)

ỐNG THÉP PHI 60 x 3.91 ly x (6.000mm-12.000mm)

ỐNG THÉP PHI 60 x 4 ly x (6.000mm-12.000mm)

ỐNG THÉP PHI 60 x 5 ly x (6.000mm-12.000mm)

ỐNG THÉP PHI 60 x 5.5 ly x (6.000mm-12.000mm)

ỐNG THÉP PHI 60 x 6 ly x (6.000mm-12.000mm)

ỐNG THÉP PHI 60 x 7 ly x (6.000mm-12.000mm)

ỐNG THÉP PHI 60 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)

ỐNG THÉP PHI 60 x 10 ly x (6.000mm-12.000mm)

(*/Các loại ống khác, hàng cho các dự án xin vui lòng liên hệ .)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG CƯỜNG
Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng.
Tel: 031.3970590 / 0913.241.566
Fax: 031.3970591
Email: thephungcuong@gmail.com, lequang@hcsteel.vn
Website: http://www.hcsteel.vn
 
 
 

Review

No review.